html5css3-1.jpg

Aké výhody so sebou prináša HTML5 a CSS3?

Na tvorbu webových šablón používame jazyky HTML5 a CSS3. Aké výhody so sebou tieto jazyky prinášajú, a prečo ich vlastne používame? To sa vám pokúsime vysvetliť v tomto článku.

HTML (anglicky Hypertext Markup Language) je značkovací jazyk, ktorý je základom prezentovania informácií vo webovom prehliadači. Umožňuje štruktúrovanie obsahu do odstavcov, zoznamov, tabuliek a ďalších foriem.

Bez použitia CSS (anglicky Cascading Style Sheets, slovensky kaskádové štýly) by však webové stránky vyzerali veľmi stroho. Samotné HTML síce umožňuje základné vizuálne formátovanie obsahu, no CSS posúva tieto možnosti na vyššiu úroveň a zároveň zabezpečuje to, že obsah webu (HTML) je oddelený od jeho vzhľadu (CSS).

Krátky úvod do histórie HTML a CSS

Kombinácia jazykov HTML a CSS sa na tvorbu vzhľadu webových stránok používa už viac ako 2 desaťročia. HTML má už viac ako 25 rokov, zatiaľ čo CSS už oslávilo svoje 20. narodeniny. Už dlhé roky sú tieto jazyky považované za akýsi štandard pri kódovaní webových stránok, a niet sa čomu diviť.

HTML a CSS sú podporované azda úplne všetkými zariadeniami, ktoré umožňujú zobrazovanie webového obsahu. Navyše, relatívne jednoducho sa s nimi pracuje, a v kombinácii s ďalšími jazykmi (ako napríklad Javascript) sú plnohodnotnými nástrojmi na tvorbu takých webových stránok, aké poznáme dnes.

HTML5

HTML5 je najnovšou „celočíselnou“ verziou jazyka HTML. Síce už existujú novšie verzie, konkrétne HTML5.1, práve HTML5 prinieslo koncom roka 2014 (vydanie stabilnej oficiálnej verzie) výrazné zmeny a rozšírenie funkcionality oproti predchádzajúcim verziám. Predchádzajúca „celočíselná“ verzia, HTML4, sa začala používať už v roku 1997, teda pred viac ako 20 rokmi.

A čo sa teda s príchodom HTML5 zmenilo? Nižšie nájdete najvýznamnejšie nové funkcie tejto verzie HTML:

  • Nové značky slúžiace na lepšie definovanie a rozdelenie štruktúry stránky. Ide o značky ako <main>, <section>, <article>, <header>, <footer>, <aside>, <nav> či <figure>. Vďaka týmto značkám vedia prehliadače a vyhľadávače lepšie pochopiť štruktúru stránky.
  • Nové značky <audio> a <video>, umožňujúce prehrávanie multimediálneho obsahu priamo v prehliadači. Na tento účel boli kedysi potrebné pluginy ako Flash, ktoré príliš zaťažovali výpočtovú silu zariadenia, a dnes je ich používanie v úpadku.
  • Nová značka <canvas>, umožňujúca vytváranie grafiky priamo v prehliadači pomocou Javascriptu.
  • Nová značka <svg>, umožňujúca zakomponovanie vektorovej grafiky do webových stránok.
  • Možnosť používania webových stránok v offline režime, počas ktorého sa dáta ukladajú do lokálneho úložiska. Po opätovnom pripojení k internetu sa lokálne dáta zosynchronizujú s webovým serverom.

Okrem týchto väčších zmien boli, samozrejme, vylepšené aj mnohé detaily, vďaka ktorým je nová verzia jazyka šikovnejšia ako jej predchodca a jednoduchšie sa s ňou pracuje.

CSS3

História jazyka CSS3 je značke komplikovanejšia ako vyššie uvedená história HTML5. Zatiaľ čo predchádzajúca verzia, CSS2, bola definovaná jednou rozsiahlou špecifikáciou, vývoj CSS3 sa rozdelil do mnohých tzv. modulov. Každý z nich sa vyvíjal samostatne, no vždy bola zachovaná kompatibilita s ostatnými modulmi a predchádzajúcimi verziami jazyka CSS. Práce na niektorých z nich sa začali už koncom minulého storočia, a ich vývoj prebieha prakticky až dodnes.

Pri CSS3 teda nebudeme zachádzať do detailov, pretože postupným vývojom sa upravovali jednotlivé funkcie a vznikalo množstvo nových, kvôli čomu je pokrytie všetkých noviniek prakticky nemožné.

Dôležité je to, že CSS3 umožňuje vytváranie krásnych a responzívnych webových stránok, ktoré potešia návštevníkov nie len obsahom, ale aj svojim dizajnom. A práve také stránky radi kódujeme.