foundation.jpg

ZURB Foundation – framework na tvorbu Mobile First webov

Obrovský význam mobilných zariadení a tzv. Mobile First prístupu k tvorbe webových stránok sme už spomenuli v našom článku o Bootstrape . V tomto článku sa budeme venovať ďalšiemu skvelému frameworku na tvorbu takýchto webov, ktorý nesie názov Foundation a je udržiavaný spoločnosťou ZURB. Aj preto sa často nazýva ZURB Foundation.